Crihana’s Australia Gallery works for sale

 

Waiting for Food in Circle Quay

Waiting for Food in Circle Quay
The Circular Quay was the place where the First Fleet with convicts arrived on the Australian continent. The first set-up of the quay – a wharf – was built in 1792, during Admiral Athur Phillip’s rule. The long distance from the UK has produced discontinuities in food supply, both officers and convicts suffered.

Cheiul Circular a fost locul în care Prima Flotă de corabii cu condamnaţi a sosit pe continentul australian. Prima amenajare a malului – un debarcader – s-a construit în 1792, pe timpul guvernării amiralului Athur Phillip. Departerea de Marea Britanie a produs discontinuităţi în aprovizionarea cu hrană, atât ofiţerii cât şi condamnaţii având de suferit.

.

Harbour Bridge Sydney

First Fleet near the Harbour Bridge Sydney

The work was inspired by the interior of the Hyde Park Barracks building, an accommodation space with hammocks built in 1819 by Governor Lachlan Macquarie. The first hosted were convicts, then women waiting for family reunification. Hams are backed up by First Fleet and Sydney Harbor Bridge.

Lucrarea a fost inspirată de interiorul clădirii Hyde Park Barracks, spaţiu de cazare cu hamace ridicat in 1819 de catre guvernatorul Lachlan Macquarie. Primii găzduiţi au fost condamnaţii, apoi femei în aşteptarea reîntregirii familiilor. Hamacele sunt susţinute în compoziţie de First Fleet şi Sydney Harbour Bridge.

https://logwork.com/countdown-iym

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s