Galati

Work for sale

Lucrări de vânzare

 

 


 

 

AFBPodul unui vis

Podul dintr-un vis
Gălăţenii şi-au dorit dintotdeauna un pod care să rezolve
problemele de transport peste fluviu. Invesţia ar fi urmat să aducă
beneficii imediate în sistemul economic al oraşului.

The Bridge of a Dream
Galati inhabitants have always desired a bridge over the Danube
able to cope with the transportation problems. The investment was expected
to bring immediate profit to the city economy.

DISPONIBILITATE:

Lucrarea originală: 900

Carte postala: NU


 

 

Cheiul

Doi calatori

Two travelers

DISPONIBILITATE:

Lucrarea originală: 1.200

Carte postala: NU


 

Baia comunala

Baia comunală
Clădirea a fost construită în perioada 1925-1935 şi este formată
dintr-un corp central, două laterale şi bazinul.

The City Public Bath
Its building was erected in the period 1925-1935 and consists
of a main building, two side buildings and the pool.

DISPONIBILITATE:

Lucrarea originală: 800

Carte postala: NU


 

 

La pescuit

Mila 80

DISPONIBILITATE:

Lucrarea originală: 800

Carte postala: NU


 

Poezii de Eminescu

Ceremonie în Parcul municipal
Statuia lui Mihail Eminescu este opera sculptorului Frederic Stork (1911).
Mihail Eminescu este considerat cel mai important poet al României (1850-1889).

Ceremony in the City Park
The statue of Mihai Eminescu is the work of sculptor Frederic Stork (1911).
Mihai Eminescu is considered the greatest Romanian poet of Romania (1850-1889).

DISPONIBILITATE:

Lucrarea originală: 1.000

Carte postala: NU


 

La doua babe

La două babe
Sub acest nume este cunoscută o zonă a Galaţiului
în care pe 28 mai 1980 a avut loc o tragedie.

Two Old Women
Under this name it is known a zone in Galati
where on 28th May 1980 a tragedy occurred.

DISPONIBILITATE:

Lucrarea originală: 1.000

Carte postala: NU


 

Puntea suspinelor pe Col. Boyle

Puntea suspinelor
Printre numeroasele accidente de tramvai care au avut loc în Galaţi de-a lungul timpului,
se numără şi cele de pe străzile din zona portului.

The bridge of sighs
Among the numerous tram accidents that occurred in Galati in the long run,
there are those in the streets of the port area.

DISPONIBILITATE:

Lucrarea originală: 1.100

Carte postala: NU


 

Notre Dame de Sion

Notre Dame de Sion
Institutul „Notre Dame de Sion“ a fost înfiinţat la data de 24 octombrie 1867.
Cu o continuă dezvoltare în dotări şi cadre didactice a devenit
cel mai căutat institut catolic din România.

Notre Dame de Sion
The Institute Notre Dame de Sion was set up on 24th October, 1867.
With special developments and remarkable academic staff,
it became the most sought after Catholic institute.

DISPONIBILITATE:

Lucrarea originală: 900

Carte postala: NU


 

AFBTrambulina

Trambulina
Turnul de televiziune a fost inaugurat în 1978. Are înălţimea de 130m.
În afară de dotările tehnice, turnul are un restaurant pe două niveluri:
la parter şi la înălţimea de 86 de metri.

The trampoline
The television tower was inaugurated in 1978. Its height is 130m.
Beside the technical facilities, the tower has two restaurants
on the ground floor and at 86 m height.

DISPONIBILITATE:

Lucrarea originală: 800

Carte postala: NU


 

AFBTrei ghiborti un sturion

Trei ghiborţi
Una dintre principalele ocupaţii ale oamenilor oraşului a fost
în mod firesc pescuitul. De aceea a apărut în 1912 instituţia numită “Pescăriile statului”.

Three ruffs
One of the main occupations of the city people has
naturally been fishing. That is why in 1912 the institution of State Fisheries was established .

DISPONIBILITATE:

Lucrarea originală: 1.200

Carte postala: NU


 

Distrugatorul

Distrugătorul
A fost un local recunoscut pentru stadiul în care salariaţii – în special cei de pe platforma siderurgică – ajungeau în ziua de salariu.
Nava a schimbat destinele unora dintre ei.

The Destroyer
Was a well known pub reached by employees – especially those of the Steel Producer Platform – on a salary pay day. The ship has changed the destiny of many of them.

DISPONIBILITATE:

Lucrarea originală: 1.000

Carte postala: NU


 

Airport

Aeroportul Galati-Braila

DISPONIBILITATE:

Lucrarea originală: 1.200

Carte postala: NU


 

Ceremonie in Parcul Municipal

Ceremonie în Parcul municipal
Statuia lui Mihail Eminescu este opera sculptorului Frederic Stork (1911).
Mihail Eminescu este considerat cel mai important poet al României (1850-1889).

Ceremony in the City Park
The statue of Mihai Eminescu is the work of sculptor Frederic Stork (1911).
Mihai Eminescu is considered the greatest Romanian poet of Romania (1850-1889).

DISPONIBILITATE:

Lucrarea originală: 1.100

Carte postala: DA


 

AFBTramvaiul rasturnat

Tramvaiul răsturnat
În anul 1895 apare „Acte constitutif et statuts de la societé anonyme d’explotation des tramways de Galatz et de Roumanie”, care atestă dotarea oraşului cu cel mai modern mijloc de transport al vremii.

The Capsized Tram
In 1895 it is issued “ Acte constitutive et statuts de la societe anonyme d’explotattion des tramways de Galatz et de Roumanie “, attesting the city provision with the most advanced means of transportation of the time.

DISPONIBILITATE:

Lucrarea originală: 1.000

Carte postala: NU


 

AFBNespalatele Galatiului

Exod
Statuia lui I.C. Brătianu este opera sculptorului Oscar Spaethe,
fiind situată în zona falezei Dunării. I.C. Bratianu a fost politician, prim ministru al României în timpul Războiului de independenţă de la 1877.

Exodus
The statue of IC Brătianu is the work of sculptor Oscar Spaethe
and is situated in the Danube promenade. IC Brătianu was politician, Prime Minister of Romania during the war of independence of 1877

DISPONIBILITATE:

Lucrarea originală: 900

Carte postala: NU


 

 

AFBRoata

Roata
Utilajul era amplasat în parcul de lângă faimosul restaurant “Ultimul leu”,
un loc binecunoscut pentru împodobirile luminoase din timpul iernii.

The Wheel
The device was located in the park near the famous pub “the last coin”
a well known place, famous for the winter light ornaments.

DISPONIBILITATE:

Lucrarea originală: 1.200

Carte postala: DA


 

Plimbare pe chei

Plimbare pe chei
Nava Transilvania a fost construită în Danemarca în anul 1938. După o glorioasă “viaţă” maritimă sfârşeşte la cheiul portului Galaţi răsturnându-se odată cu scăderea bruscă a nivelului Dunării (1979).

Walk on the Pier
The ship Transilvania was built in Denmark in 1938. After a “glorious” sea life , it ends in the port of Galati, capsizing with a sudden decrease in the Danube river water level (1979).

DISPONIBILITATE:

Lucrarea originală: 1.300

Carte postala: NU

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s